Familie og likestilling

Familie og likestilling

Senterpartiets program for familiepolitikk, barnevern, barnehage, likestilling og forbrukerrettigheter.

Senterpartiet vil gi barn- og unge gode og likeverdige oppvekstvilkår gjennom en bevisst familiepolitikk. Gode lokalsamfunn i by og bygd er ei viktig ramme for oppveksten, og fellesskapet skal ved å sikre og oppfylle individuelle rettigheter bidra til at alle barn får en trygg oppvekst.
Senterpartiet vil at alle skal kunne delta i yrkes- og samfunnsliv uavhengig av sosial bakgrunn, ressurser, kjønn og seksuell orientering.
Senterpartiet ser på familien som den grunnleggende sosiale enheten i samfunnet. Barns behov for omsorg, trygghet, ro og nærhet må tilfredsstilles der. Men også barnehage, skole, SFO, og lokale kultur- og idrettstilbud er viktige arenaer for å skape trygge og gode oppvekstmiljø.