Internasjonal politikk

Internasjonal politikk

Senterpartiet om FN, bistand, EU, EØS og nordisk samarbeid.

Visjonen til Senterpartiet globalt og nasjonalt er å byggje samfunn nedanfrå. Vi vil ha folkestyre, rettferdig fordeling, sterke menneskerettar og ei ansvarleg forvalting av naturressursane.
Det inneber framleis motstand mot reindyrka økonomisk liberalisme og frikopling av marknadskreftene frå politisk styring, og dessutan arbeid for desentralisering av eigedomsrett, makt, busetjing og kapital.
Senterpartiet seier ja til Sameinte Nasjonar (SN), NATO og internasjonalt samarbeid, og nei til medlemsskap i EU.

Senterpartiet om FN, bistand, EU, EØS og nordisk samarbeid.

Visjonen til Senterpartiet globalt og nasjonalt er å byggje samfunn nedanfrå. Vi vil ha folkestyre, rettferdig fordeling, sterke menneskerettar og ei ansvarleg forvalting av naturressursane.
Det inneber framleis motstand mot reindyrka økonomisk liberalisme og frikopling av marknadskreftene frå politisk styring, og dessutan arbeid for desentralisering av eigedomsrett, makt, busetjing og kapital.
Senterpartiet seier ja til Sameinte Nasjonar (SN), NATO og internasjonalt samarbeid, og nei til medlemsskap i EU.