Næring, landbruk og fisk

Næring, landbruk og fisk

Senterpartiets program for en ny næringspolitikk, mer matproduksjon og forvaltning av fiskeressursene.

Senterpartiet vil stimulere til initiativ og skaperlyst over hele landet. Vi vil ha et bredt sammensatt næringsliv  med et mangfold av bedrifter og næringer. Alle som har en god idé og initiativ skal møte åpne dører og velvilje hos offentlige myndigheter. Muligheten til å skaffe seg kunnskap og kapital til å drive nyvinning og nyskaping skal ikke være forbeholdt de få.
Et aktivt næringsliv er grunnleggende for videreføring og utvikling av velferdssamfunnet. Et næringsliv med mange små og mellomstore bedrifter gir bredde og variasjon i næringslivet og sikrer arbeidsplasser og verdiskaping også i framtida.
Dette innebærer et bredt spekter av virkemidler som satsing på forsking og kompetanseheving, tilgang på kapital, forenkling og avbyråkratisering. Investering i infrastruktur er en grunnleggende del av en helhetlig næringspolitikk som har som mål å bidra til at folk får realisert sine muligheter.