Samisk befolkning

Samisk befolkning

Senterpartiets program for den samiske befolkning.

Senterpartiet vil sikre den norske urbefolkningens levesett og kultur og befolkningens muligheter til kulturell og materiell utvikling på egne premisser i tråd med internasjonale avtaler og konvensjoner.
Urfolkets kår og utøvelse av kulturen sin er et fellesskapsansvar der både norske og samiske myndigheter skal bidra. Den samiske kulturen må tas vare på og formidles til resten av befolkningen for å øke kunnskap om Norges urbefolkning og Norges internasjonale ansvar for urfolk.
De samiske maktorganene må ha reell beslutningsmyndighet slik at de kan utøve en god politikk på vegne av sine innbyggere og ivareta samisk næring og kultur.