Stortingskandidater

Stortingskandidater

Stortingskandidater

Dagfinn Sundsbø, Akershus

Kristen Bjormyr, Aust-Agder

Per Olaf Lundteigen, Buskerud

Morten Edvardsen, Finnmark

Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark

Kjersti Toppe, Hordaland

Jenny Klinge, Møre og Romsdal

Janne S. Nordås, Nordland

Lars Peder Brekk, Nord-Trøndelag

Anne T. Wøien, Oppland

Margaret Eide Hillestad, Oslo

Magnhild Meltveit Kleppa, Rogaland

Liv Signe Navarsete, Sogn og Fjordane

Ola Borten Moe, Sør-Trøndelag

Anja Hjelseth, Telemark

Irene L. Nordahl, Troms

Sigmund Oksefjell, Vest-Agder

Ada Vagnild Evju, Vestfold

Per Kristian Skulberg, Østfold