Velferd, trygghet og helse

Velferd, trygghet og helse

Senterpartiets program for folkehelsa, rusmiddelbruk, kommunehelsetenesta og sjukehussektoren.

Forebygging, trygghet ved sykdom, utjevning av helseforskjeller og et likeverdig og godt helse- og omsorgstilbud er overordnede mål for Senterpartiet. Vi vil styrke kommunehelsetjenesten gjennom en prioritering av forebyggende helsearbeid og økt satsing på desentraliserte behandlingstilbud. Målet er en ”sømløs” helsetjeneste, med bedre kvalitet og helhetlige pasientforløp over institusjons- og sektorgrenser.
Senterpartiet mener at helse- og omsorgstilbudet er en fellesoppgave for kommunesektor og stat. Private helsetilbud kan være et supplement, men må reguleres og inngå i de offentlige helseplanene. Ideelle organisasjoner som er blitt en del av det offentlige tilbudet, må sikres gode vilkår.
Senterpartiets prinsipp er at all behandling skal kunne tilbys på lavest mulig effektive omsorgsnivå. Stabil tilgang til helsetjenester i nærmiljøet gir trygghet, og må være uavhengig av pasientens ressurser og bosted.